Generalforsamling 2019 marts

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Referat fra ordinær generalforsamling mandag d. 4 marts 2019


Til stede fra bestyrelsen: Mie Hjæresen, Annie Eskildsen, Ronny Frederiksen og Anne Feddersen.


Pkt. 1 Valg af dirigent blev Morgan???. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Pkt.2 Bestyrelsens beretning for 2018 blev læst, godkendt og skrevet under. Der var ingen spørgsmål.

Pkt.3 Det reviderede regnskab blev godkendt og skrevet under. Der var ingen spørgsmål.

Pkt.4 Der skal laves en vedtægtsændring vedr. bilagskontrollanter, da det ikke er nødvendigt, da alt kører elektronisk igennem banken.  Der er ikke kommet flere forslag.

Pkt.5 Mette Kristine Joost og Lise Rudbæk har valgt ikke at genopstille, som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.

Annie Jep Eskildsen er genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Louise Frederiksen.

Pkt.7 Nyvalgt suppleanter blev: Louise Hvidsten og Jane Norgren Hansen.

Pkt.8 Nyvalgt Junior repræsentant: Stine Norgren Hansen.

Pkt.9 se pkt. 4 vedrørende valg af bilagskontrollanter.

Ptk.10 Eventuelt. Ingen ønskede ordet

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

Referent Anne FeddersenBestyrelsen har kontinueret sig således:

Formand: Mie Hjæresen

Næstformand: Anne Feddersen

Kasserer: Annie Jep Eskildsen

Bestyrelse medlem: Ronny Frederiksen

Bestyrelse medlem: Louise Frederiksen