Indkaldelse generalforsamling mandag den 4. marts 2019

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydvestfyns Rideklub.

Tidspunkt: mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 Glamsbjerg


Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – der skal vælges min. 2 medlemmer, på valg er:

Lise Rudbæk – modtager ikke genvalg

Mette Kristine Joost – modtager ikke genvalg

Annie Jep Eskildsen – modtager genvalg

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af junior repræsentant og suppleant, på valg er:

Cecilie Joost Hansen – modtager ikke genvalg

Rasmus Kruse Bech – ??

9. Valg af 2 revisorer (bilagskontrollanter) og suppleant

10. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.

 

 

Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden Mie Hjæresen på mail: mihj@fmk.dk

senest 8 dage inden generalforsamlingen.