Sydvestfyns Rideklub

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

23. Februar 2014 næste FAstelavnsstævne- igen med fede ærespærmier fra www.almindhorse-ware.dk

Velkommen til SVRK

Næste Elevstævne søndag den 1. marts 2020 

 


Generalforsamling i rytterstuen Vedtoftevej 49, Glamsbjerg. kl 19. Onsdag den 18. martsBliv medlem af SVRK - en klub for både bredden og eliten


Medlemskab årligt under 18 år 230 kr. o 300 kr.

til klubbens konto


reg 0828

konto 1993283


Navn og adresse til georgia1@mail.dk så sender vi medlemskort


Sydvest Fyns Rideklub er et rigtig heste- og sportssted hvor alle er velkommen.

Klubben bor til leje på Georgia Horses vedtoftevej 49, 5620 Glamsbjerg

Kom og besøg os alle hverdage mellem 16 og 19 hvor der er fuld aktivitet og se om vi ikke lige er ridestedet for dig! Eller skriv eller sms 51948865 hvis du vil høre om mulighederne på rideskolen eller i konkurrencestalden til mailto:georgia1@mail.dkPGA fuld hus med rideskole, træning og enetimer kan SVRK og Georgia Horses ikke længere tilbyde udefra kommende at bruge ridehallen. TIDER er fuldt booket til dem som går på rideskole og får undervisning på stedet. Sms 51948865 for undervisning ENETIMER eller RIDESKOLEHOLD.