Bestyrelsen

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Annie Eskildsen         

Kassereren er ingen ringere end Annie, som også er aktiv rytter i klubben på voksenhold. Annie har været i klubben i mange år og er også en person som man kan spørge om alt hvis man som ny vil vide omkring elevheste eller stald.

Annie har overtaget klubbens sværeste opgave at få folk til at betale til tiden eller i det hele taget at få folk til at betale, så hestene kan få mad og udstyr og klubben kan køre rundt. Let hendes opgave og betal for jeres ridning - tusind tak. Spørgsmål angående faktura sendes til georgia1@mail.dk og så vil Annie tage sig af opgaven.

Bestyrelsesmedlem er Ronny Frederiksen som også er aktiv rytter på voksenholdet. Ronny har ikke redet som barn men har lært det her på svrk som voksen og gør det ret godt. Ronny siger at hans ridetimer nyder han fordi det giver ham motion og alle tanker er væk i den tid han er på rideskolen - det er ren healing at gå til ridning.


Endnu en hestepige er kommet til bestyrelsen og det er Louise Frederiksen som også er flittig til HEST. Louise er altid smilende og imødekommende. Hun gir de nye medlemmer en god velkomst fordi hun altid er klar med en hjælpende hånd.

Suppleant er Louise Hvidsten og Jane Norgren som begge er aktive ryttere eller forældre i klubbenJuniorrepræsentant er Stine Norgren som kommer mange gange om ugen på rideskolen da hun har halvpart på en af ponyerne
Stine Norgran


er juniorrepræsentant for SVRK og er aktiv i rideskolen hvor hun har halvpart på en af elevponyerne. Stine rider og passer flittigt ponyen flere gange om ugen og klarer selv opgaverne der hører med at have "egen" pony. Hun er altid flink til at hjælpe de nye elever i gang med at strigle og sadle. Stines mål er at ride en LC1 til næste elevstævne


https://youtu.be/5ylld-Lf-ew?list=PLI9aRM3dGUPJJP6fqX7eUD_M9Co6vj9Ca
Foruden bestyrelsen har vi en masse mennesker som gør en frivillig indsats i cafeteria, rengøring af rytterstue eller hjælp i stalden med alle hestene. Uden al den positiv team ånd og hjælpsomhed ville vi ikke kunne være en forening. Tak til alle som bidrager: Lidt er også en hjælp; at tage lort i ´hallen, feje efter sig og andre, at bage kage til aktiviteterne, hjælpe med opsadling eller bare det at I alle deltager og klapper af hinanden skaber det foreningsmiljø SVRK gerne vil stå for


Sammen er vi stærkest


Al info og spørgsmål skriv til vores fælles email: georgia1@mail.dkTidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

SVRK's bestyrelse

marts 2018Mie Hjæresen

Formanden er Mie som også går til ridning på et af vores voksenhold samt følger sin dygtige datter ride både til undervisning og derhjemme, hvor de har egne heste. En super skøn kvinde med fut i som er nem at gå til hvis man har spørgsmål til noget omkring stedet og undervisningen.


Mie står for alle underskrifter og kontakt til kommunen samt er altid at se i cafeteriaet til stævner


Næstformanden er


Næstformand er Anne Feddersen. Anne er mor til 2 piger og bor på en gård nogle huse længere nede ad vejen - så hun har cykelafstand til rideskolen. Hun har lært at ride her på SVRK og går flittigt til ridning på voksenholdet hver uge. Datteren er også aktiv rideskolerytter. Anne hjælper også altid før, under og efter aktiviteterne med alt lige fra cafemutter, til præmiergiver, rengøring eller oprydning.