Ind/udmeldelse

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

Ind/udmeldelse


Klubbens konto Saprekassen Fåborg - reg: 0828 Konto 1993283HUSK at udfylde indmeldelsesblanket når du bliver medlem af klubben. Du skal være medlem af SVRK for at ride klub-, distrikt- eller landsstævner, holdridning, enetimer, leje ridehus og SVRK´s arealer. Indmeldelse ligger på info-bordet i rytterstuen og alle felter skal udfyldes. Blanketten afleveres i postkassen i ridehuset.


Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med medlemsnummer + navn og adresse samt dato for udmeldelse til georgia1@mail.dk. 


Spørgsmål vedrørende faktura - skriv e-mail til georgia1@mail.dk el send en sms til tlf: 51 94 88 65

ingen telefonopkald - tusind tak!