Indkaldelse generalforsamling mandag den 4. marts 2019

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydvestfyns Rideklub.

Tidspunkt: mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 Glamsbjerg


Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – der skal vælges min. 2 medlemmer, på valg er:

Lise Rudbæk – modtager ikke genvalg

Mette Kristine Joost – modtager ikke genvalg

Annie Jep Eskildsen – modtager genvalg

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af junior repræsentant og suppleant, på valg er:

Cecilie Joost Hansen – modtager ikke genvalg

Rasmus Kruse Bech – ??

9. Valg af 2 revisorer (bilagskontrollanter) og suppleant

10. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.

 

 

Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden Mie Hjæresen på mail: mihj@fmk.dk

senest 8 dage inden generalforsamlingen.