Priser

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Al undervisning betales til klubbens konto
Reg 0828 konto 1993283


VIGTIGT: MEDLEMMER SOM IKKE BETALER DERES REGNINGER, STÅR MED GULT PÅ HOLDLISTEN I STALDEN OG SKAL VISE KVITTERING TIL UNDERVISER SAMME DAG, - ELLERS INGEN RIDNING!!!! INGEN BETALING MEDFØRER UDELUKKELSE AF SVRK.


Priser Rideskole den 1. dec. 2014-2018


Rideskolehold og springhold betales forud pr. måned


DU betaler for din ridning selvom du ikke kan komme da du optager en plads. I badminton eller håndboldklubben refunderer de heller ikke fordi du er forhindret til en træning


Der udsendes faktura pr. mail når indmeldelse af SVRK er udfyldt.


Al undervisning kræver medlemskab af SVRK.


Medlemsskab u 18 år pr. år inkl. DRF                                                       230 kr.

Medlemsskab o 18 år pr. år inkl. DRF                                                       300 kr.


SVRK skal ud af kontingentet betale

Distrikt 7: 18 kr pr medlem pr år.

DRF: 118 kr pr medlem pr år

Samme pris lige meget alder og uanset hvilket tidspunkt på året de melder sig ind

ialt: 136 kr. pr medlem pr år

Mere info læs u DRF www.rideforbund.dk
Holdridning betales forud for hel måned forud og udregnet efter antal dage i måneden.

Evt. opsigelse af undervisning skal ske skriftligt inden d.1. i måneden til georgia1@mail.dk,Rideskolehold børn pr. gang - betales forud 1 måned a gangen                 90 kr.


Rideskolehold voksen pr. gangbetales forud 1 måned a gange                  115 kr.Springhold pr. måned ind til 1. maj                                                              200 kr.pr. gang

(du skal gå til dressur ved SVRK/el Georgia Horses apS også, hvis du vil springe på vores heste).

Der er ingen erstatning v sygdom, helligdage el ferier. Kan dog bytte hvis der er plads på andre hold-spørg ridelæreren

Der betales forud pr. måned hvis du vil holde pladsen             


Alle priser er inklusiv 25 % moms

                                                                                                                                                                             

Prisændring og stigning 2014på rideskolen SVRK og Georgia Horses ApS 1. december 2014


Hej alle ryttere, forældre og medlemmer på SVRK og Georgia Horses ApS.


Tak for jeres indsats med at tilmelde jer til vores rideskole

Ridning er dyrt og det koster mange penge at have heste og drive rideskolen så desværre bliver vi nødt til at lave en prisstigning samt en ny politik for stedet. Dette gør vi for at vi kan beholde rideskolen og de gode ponyer og den kvalificerede undervisning i mange år endnu.


Vi glæder os over at alle hold på rideskolen samt enetimer v Georgia Timmermann er fuldt booket. Der er mulighed for at komme på venteliste ved at sms til 51948865.Ændringerne:


Vi kan ikke tilbyde erstatningsridning, hvis I er forhindret til jeres ugentlige ridning.

Andre foreninger/ håndbold- eller badmintonklubben tilbyder heller ikke erstatningstræning.

Vi kan se at det ødelægger undervisningen for alt for mange andre ryttere når der byttes rundt med erstaningsridning/hold. Vi vil bevare kvaliteten af undervisningen og det kan vi ikke når vi skal organisere fremmede ryttere ind på holdene.

Desuden har vi ikke længere plads i ridehallen til at tilbyde denne meget fleksibel mulighed.

Priserne bliver fremover udregnet pr. gang og betales forud for en hel måned.

VIL DU VÆRE MEDLEM AF SVRK
Vil du være medlem send en email til georgia1@mail.dk


eller udfyld indmeldelse i rytterstuen v Vedtoftevej 49, Glamsbjerg


eller udfyld indmeldelsesblanket her på siden


Vi byder alle bredde som elitemedlemmer velkommen her i klubben og siger tak fordi du valgte os som klubTidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen