Nyttige links

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

Links


Dansk Ride Forbund:

http://www.rideforbundet.dk

Her finder du dressurprogrammer, reglementer og mm.


Distrikt 7, Fyn:

http://arkiv.hesteinfo.dk/d7

Her finder du alt omkring stævner , måling og hesteaktiviteter på Fyn


www.infosport.dk

Her kan du under ridning melde dig til distriktsstævner og andet I DK. Du kan også se, hvad nummer rytterne i klubben er på ranglisten osv. osv.


http://www.georgia-timmermann.dk

 

Her ses ejer og underviser af Georgia Horses til international ridebanespringning maj 2010. Pablo og Georgia rider for SydvestFyns Rideklub til alle nationale stævner og selvfølgelig for DK til de internationale.