Årets ildsjæl 2018

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen


Årets ildsjæl 2018 er i år en ildsjæl med stort I. Han kommer troligt til sin onsdagstime, træner løs og går efter at forbedre sin procent til klubbens stævner hvor han stolt og fortjent til årets sidste stævne inkasserede en grøn roset i et stærkt felt. Han reparerer frivilligt maskiner, kører affald afsted på forbrænding, muger og fejer, skovler hovslag og hjælper hvor han kan altid med et smil. Han er vellidt blandt alle og er guld til vores sted. Du fortjener at få dit navn på vandrepokalen Årets Ildsjæl 2018 og modtager også en sponsorgave fra Equsana– Tillykke Ronny