Tider i ridehal

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tider i ridehal
Nedenstående tider kan ændres løbende så hold øje m info.bordet i rytterstuen • Der må ikke rides v Holdridning
 • Der må ikke rides v enetimer i spring
 • Der kan kun købes facilitetskort hvis du får undervisning på stedet


 

Underviser Mandage rideskole = Georgia

Underviser Mandage enetimer = Georgia                             


Mandag Rideskole 17-19

TIRSDAG Rideskole og Spring 17-21

Onsdag Rideskole 17-20

TORSDAG Rideskole 17-20


Husk at udfylde indmeldelsesblanket + tydelig emailadresse

alle faktura sendes ud via email

Vi bruger ikke tid på dårlige betalere men på børn, heste

og undervisning


HUSK at betale din faktura ellers skal der fremvises kvittering

for at kunne komme til undervisning

Al holdridning betales forud

Fravær mulighed for erstatning ugen før eller efter hvis ledigt på holdene

- tal med din ridelærer

Der kan ikke refunderes holdridningspenge for fraværVi er et meget hesteaktivt sted med 32 heste og fyldt rideskole og enetimer samt tilridning og vi byder alle aktive hesteglade velkommen som vil lære mere om heste og at ride. sms 51948865 eller email ønske georgia1@mail.dk


Georgia træner, uddanner og rider unge heste til hver dag mellem 7-15 - er porten lukket tag hensyn da der kan være unge heste eller børn som rider - bank stille og afvent tilbageråb.


HUSK at der ikke må rides privat i ridehuset, når der er holdundervisning! Der må gerne rides når der er enetimer, men der skal vises hensyn til underviser og elev!!!

Al ridning i ridehallen og på udendørsbanen henv. sms 51948865 eller email; georgia1@mail.dkTidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 2. Valg af junior repræsentant og suppleant

 3. Valg af revisorer og suppleant

 4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen