Sikkerheden

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 2. Valg af junior repræsentant og suppleant

 3. Valg af revisorer og suppleant

 4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

Sikkerhed i omgang med hestene


Læs sikkerhedsreglerneSikkerhed i SydvestFyns Rideklub


Udstyr:

 • Alle sadler har Sikkerhedsbøjler (når rytteren falder af, går elastikken op og vedkommende kan ikke hænge efter hesten).
 • Alle børn skal bære ridehjelm i stalden
 • Alle Ryttere skal have ridehjelm på når de rider på stedet. (Der er lånehjelme bag døren i sadelrum)
 • Ponyryttere skal bære sikkerhedsvest til træning i springning
 • Det anbefales at alle børn bærer sikkerhedsvest (der er låne sikkerhedsveste bag døren i sadelrum)
 • Der må ikke rides i kondisko eller andre sko som ikke minder om små ridestøvler med hæl (foden kan sidde fast)


Ridning:

 • Der skal siddes op på hesten i ridehallen på midten
 • Der må ikke være mennesker i ridehallen når der undervises/rides (kun ridelæreren og dem hun skal bruge som fx trækkere)
 • Der skal bankes på dør til ridehal og først gå ind når der gives lov af underviseren
 • Når den store port ud til parkeringspladsen er lukket åbnes den kun til heste. Dørene er indgang for mennesker.
 • Der rides i små hold med maks. 7 på hvert hold
 • Der rides i ridehal og kun ud på tur eller udendørsbane hvis det er øvet ryttere eller underviseren giver lov
 • Ingen må springe uden voksent opsyn
 • Ingen må ride ud af alene på tur
 • Ingen må ride ud uden voksen på tur
 • Ingen rider i grime
 • Vores rideskoleheste uddannes jævnligt af leder Georgia Timmermann og hendes ansat


Uddannelse af frivillige medhjælpere

 • De ulønnet undervisere er øvet ryttere som undervises af Georgia Timmermann
 • Der afholdes årlige møder med alle frivillige undervisere og hestepassere omkr. Ridehold, sikkerhed osv. så de kan guide forældre og ryttere bedst muligt
 • SVRK betaler førstehjælpskursus for alle de frivillige undervisere
 • Der informeres på stedet, hjemmeside, klubblad samt i undervisningen omkr. sikkerheden