Velkomst og info

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

Velkomst og informationVelkommen til Sydvestfyns RideklubVi er glade for at du har valgt os som klub og sted og vil gerne byde dig hjertelig velkommen til SVRK. Vi håber du vil få nogle gode, lærerige ridetimer på et sted fuld af aktivitet og gejst.


SVRK:

opfordrer alle forældre/ryttere at tegne en ulykkesforsikring hvis de går til ridning og uheldet er ude. Der rides og færdes på stedet på eget ansvar.


Afbud:

meldes via sms til din underviser (få tlf. af din underviser)


Indmeldelse:

se i menuen på forsiden


Betaling mm:

se menuen på forsiden u priser


Information:

Al information via http://www.sydvestfynsrideklub.dk eller http://www.georgia-timmermann.dk


Rytterstuen:

rytterstuen er stedet hvor du som forældre eller lign. er velkommen til at nyde en kop kaffe. Der lægges mønter i kaffesparegrisen, og her lægges også penge for hestebolsjer eller andet I måtte købe på stedet


Sweatshirts, jakker mm:

kan købes på stedet med flot SVRK logo. Tal med undervisere eller email georgia1@mail.dk


Arrangementer:

af disse kan blandt andet nævnes:  elev og klubstævner, ridelejr, diverse kursus, arrangementer i forbindelse med sommergrill-komsamner, jul, fastelavn mm.


Undervisning:

til hverdag tilbyder SVRK begynderhold, let øvede samt øvede hold i såvel dressur som spring. Der er også mulighed for at blive konkurrencerytter for den rette ekvipage - tal med Georgia om dit mål og ønsker (sms 51948865). Georgia tilbyder ligeledes enetimer efter aftale i såvel spring, dressur og  terrænspringning.


Opslagstavlen:

ved døren ind til rytterstuen er der en opslagstavle hvor vi hænger nyheder for bl.a. arrangementer mm.


Frivillige, udvalg og hjælpere:

vi har en aktiv bestyrelse i SVRK samt udvalg af frivillige. Udvalgene søger altid nye hjælpere til de mange arrangementer


Med venlig hilsen


SVRK


God ridetur


Så er Kamilla, Mette, Katarina og Nikita klar til undervisning